Slow Burn Nedir? Film/Dizilerde Nasıl Kullanılır? Senaryo Yazımında Tempo

Slow Burn Nedir? Film/Dizilerde Nasıl Kullanılır? Senaryo Yazımında Tempo

Slow Burn, hikayedeki olayların kademe kademe geliştiği ve temponun yavaş yavaş yükseldiği senaryoları belirtmek için kullanılan gayriresmi bir tanımlamadır. Slow Burn senaryolar; başlangıçta, karakterleri tanıtır, hikayenin temeline değinir ve kritik olayları sona yaklaştıkça anlatmayı tercih eder.

Slow Burn senaryolar, bir TV dizi için geliştiriliyorsa; dizinin her bölümü için ayrı ayrı uygulanabilir veya dizinin her bir bölümü için kademeli tempo yükseltmesi yapılabilir. Hikayedeki karakter bir gelişim evresinden geçiyorsa, Slow Burn ile doğru orantılı bir senaryo yapısına sahip olur.

Slow Burn Nedir? Film/Dizilerde Nasıl Kullanılır? Senaryo Yazımında Tempo

Yapımlarda, olayların gerçekleşme sıklığı ve hikaye ilerleyişi yapımın ritmini oluşturur ve bu ritime pacing denir. Pacing, sinemada; ilerleme hızı anlamına gelmektedir. Bir filmin temposu pacing ile ölçülür. Ritim veya tempo olarak da bilinen Pacing (ilerleme hızı), bir yapımın hikayesindeki, ilerledikçe meydana gelen olayların ne hızda gerçekleştiğini temsil eder. Pacing oranı yüksek yapımlarda, olaylar çok hızlı şekilde gelişir veya sahneler arası geçişler çok seri şekilde olur.

Bir yapımda ilerleme hızı çok yavaşsa, uzun ve sıkıcı hale gelebilir ve izleyicilerin ilgisini kaybedebilir. Bir filmin ilerleme hızı çok yüksekse, izleyiciler çok fazla içerik bombardımanına tutulabilir ve hikayeden koparabilir. Pacing oranının yüksek olduğu yapımlar genellikle reklam filmleridir. Bu nedenle pacing oranı reklam filmine eş değer olursa, yapım bir reklam filmi kurgusuna dönüşür ve sinematik etkisini kaybeder.

Ayrıca Bakınız: Pacing