Rough Cut (Kaba Kurgu) Nedir? Final Cut (Son Kurgu) Nedir? Sinemada Kullanımı

Rough Cut (Kaba Kurgu) Nedir? Final Cut (Son Kurgu) Nedir? Sinemada Kullanımı

Film yapımı sırasında, video kaydı alınan medya parçalarının art arda sıralanmasına kurgu/montaj evresi denilmektedir. Kurgu evresinin dijital şekilde yapılmasına gerek yoktur. Film şeritlerini fiziksel olarak keserek de kurgu yapılabilir.

Rough Cut (Kaba Kurgu) Nedir?

Rough Cut (Kaba Kurgu), prodüksiyon sırasında elde edilen medya dosyalarının, filmin senaryo taslağına uygun şekilde sıralanarak doğrusal bir medya kaydı oluşturmayı ifade eder. Bu kurguda, henüz çekimi tamamlanmamış sahneler yerine storyboard görüntüler veya sesleri henüz düzeltilmemiş medya dosyalarına yer verilebilir. Rough Cut’ın amacı, senaryodaki doğrusal ilerlemeyi ve sahne sıralamasını oluşturmaktır. Bu evrede eklenen medya görsellerinin uzunluklarının pek önemi yoktur. Bu nedenle ani ses yükselmeleri, hızlı sahne geçişleri bu kurgu evresinde görülür.

Rough Cut (Kaba Kurgu) Nedir? Final Cut (Son Kurgu) Nedir? Sinemada Kullanımı
Bilinen en iyi kurgu yazılımları AVID markasının ürünleridir. Çünkü sadece film kurgusu için özel olarak tasarlanmış arayüz, senaryoyu okumak ve eş değer şekilde ilerletmek için de özel araçlar mevcuttur. Daha profesyonel kişiler, Adobe Premiere yerine AVID markasının yazılımlarını kullanmayı tercih ediyor.

Final Cut (Son Kurgu) Nedir?

Kaba kurguda, çekimi tamamlanan sahneler de montaj sıralamasına eklendikten sonra, Final Cut (Son Kurgu) evresine geçilir. Final Cut evresi, üzerine en çok düşünülen kurgu evresidir. Bu kısımda filmin uzunluğu, sinema standartlarına uygun hale getirilir. Bu nedenle çoğu sahne kesilir veya tamamen kaldırılır. Müzik ve ADR kayıtları bu evrede düzenlenerek, titizlikle kusursuz bir kurgu elde etmek amaçlanmaktadır. Final Cut evresinde sahneler, senaryo sıralamasından farklı olarak seyirciyi etkilemek için farklı sıralamada yapılabilir.

Ayrıca bakınız: Rough cut