Logline, Log Line (Seyir Hattı) Nedir? TV ve Sinemada Nasıl Kullanılıyor?

Logline, Log Line (Seyir Hattı) Nedir? TV ve Sinemada Nasıl Kullanılıyor?

Log Line (Seyir Hattı), bir hikayenin önemli sayılabilecek kısımlarının, en fazla 25 kelimeden oluşan tek bir cümle haline getirilmesini ifade etmektedir. Log Line yazılırken, hikayenin genel bir özeti haricinde baş kahramanların motivasyonu ve karşılaştığı engeller de belirtilebilir. Genellikle bir Log Line Geniş Zaman kipiyle şu taslakla yazılır:

(Baş Karakter ve Kişiliği – Baş Karakterin Amacı – Baş Karakterin Yolcuğu – Hikayedeki Engeller – Sonuç)

(Baş Karakter – Olay – Hikayedeki Engeller)

Bazı durumlarda sonuç ve başkarakterin amacı yazılmayarak seyirciyi yönlendirmek tercih edilebilir. Ayrıca Ansambl oyuncu kadrosu için de farklı şekillerde betimlemek gerekebilir:

(Grubun Sıfatı ve Amacı – Grubun Yolcuğu – Hikayedeki Engeller – Sonuç)

Eğer anlatılan hikaye, ansambl oyuncu kadrosuna sahipse (Başrol yok herkes eşit öneme sahip) Log Line genelleme yapılarak bir topluluk olarak yazılır. Birkaç Log Line örneği:

  • Vizontele: Küçük bir Anadolu köyünde yaşayanların hayatları televizyonla tanışınca değişir. (9 Kelime)
  • Kolpaçino: Şiddetli bir çatışmanın ardından bir grup adam, iki cesedi saklamak zorunda kalır. (12 Kelime)
  • Baba (The Godfather) : Organize bir suç şebekesinin yaşlı lideri, gizli imparatorluğunun kontrolünü bu işe hevessiz olan oğluna bırakır.

Log Line’ın daha uzun versiyonuna Sinopsis ve Tretman denilmektedir.

Sinopsis ’’Hikayede ne anlatılıyor?’’ anlamına gelen metindir. Senaryonuzu detaylarına girmeden sade şekilde yazdığınız metine sinopsis denir.  En fazla 1-2 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Tretman ise, Sinopsis’in daha uzun ve biraz daha detaylı halidir. Senaryonuzda olan hikaye akışını sinopsise göre biraz daha detaylı anlattığınız metindir. Bu metinde karakterlere, zamana ve mekanlara yer verebilirsiniz. 10 sayfa kadar olabilir.

Bazı kaynaklar Sinopsis’in Tretman’dan önce yazıldığını ve 10 kat daha kısa olduğunu söylerken bazı kaynaklarda tretman’la sinopsis’in aynı olduğunu söylemektedir. Tretman, senaryodaki eylemlerin genel anlatımıdır. Yani senaryonun tüm detayları ortaya çıkmadan önce, ana olaylar diyalogsuz anlatılır. Tretman’ı yazarken karakterler, hikayenin nerede ve ana fikir kısaca açıklanır. Ardından hikayenin önemli olaylarını kısaca açıklayan bir bölüm oluşturulur. Yani hedeflediğiniz senaryonun yoğun, kısa ve net bir versiyonu diyebiliriz.  Tretmanın birçok yerinde filmin nasıl çekilmesinin gerektiği açıkça ima edilir. Bu yüzden yapımcılar, oyuncular vb. beraber çalışılacak kişi çalışmaya başlamaya karar vermek için sinopsis yerine tretmanı okumayı tercih eder.

Bir senaryo metni kısadan uzuna, hiyerarşik şekilde sıralanırsa Log Line > Sinopsis > Tretman > Senaryo olarak sıralanabilir.