Drama Nedir? Yaratıcı Drama Örnekleri Nelerdir? Eğitimde Drama

Drama Nedir? Yaratıcı Drama Örnekleri Nelerdir? Eğitimde Drama

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama denildiğinde genelde akıllara tiyatro, sanatsal etkinlikler ve oyunlar gelmektedir. Drama, aslında tüm bunları ve daha fazlasını içeren bir kişisel gelişim yoludur. Yaratıcı drama, grup üyelerinin doğaçlama ve rol yapma gibi teknikleri kullanarak kendi yaşam deneyimlerine dayalı olarak kendiliğinden bir fikir, duygu veya olayı canlandırmasıdır. Burada empatik beceriler, içgörü, farkındalık kazanmayı ve gerçek yaşam deneyimleri ve kurgusal hikayelerin bir kombinasyonu yoluyla farklı durumlara yeni çözümler üretmeyi düşünmelisiniz. Bu anlamda hem kişinin kişisel gelişimi için hem de toplumda sağlıklı iletişim için önemli bir faaliyettir. Çocuklardan yetişkinlere farklı yaş grupları, iş arkadaşından göçmen bir aileye farklı çalışma grupları, günlük paylaşımlardan seçilen bir konuda öğretici bir çalışmaya kadar çeşitli uygulama konularını içeriyor.

Yaratıcı Drama Neye Odaklanır?

Genel olarak anlamı ve içeriği incelendiğinde amaçları da görülmektedir. Yapısı ile adından söz ettiren yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir, insanı olabildiğince özgür bırakır. Kişinin kendisine dönmesini ve içeriğini deneyime dayalı olarak gerçekleştirmesini sağlar. İletişim, işbirliği ve ifade becerileri gibi toplum içinde olma ihtiyacını geliştirir. Tiyatro ve diğer sanat disiplinlerinden estetik, eleştirel düşünme ve tekniklerle ilgilenme gücünü kazanır.
Yaratıcı dramanın içeriğinde yer alan eğitsel ve didaktik ayrıntılarla ilgili olarak eğitimde bu yöntemin kullanılması gerekmektedir. Eğitimde yaratıcı drama, bir konunun uygun yaş grubundaki öğrencilerin sınıfta veya başka bir yerde, liderin yerini almış bir öğretmen eşliğinde deneyimlenerek öğrenilmesini amaçlar. Bir insanın çocukluktan öğrendiklerinin çoğu deneyimdir. Eğitimde öğrencilerin eğlenmesi zor olan konularda yaratıcı drama devreye girmektedir.

Yaratıcı Dramanın Eğitimdeki Rolü

Çocuklar veya gençler doğal olarak merak, keşfetme arzusu ve eğlenme arzusuyla doludur. Klasik eğitim yöntemleri onları yetişkin olduklarında değerlendirerek sabırlı, sakin, hareketsiz ve sorumlu olmayı öğretir. Ancak bu yöntemin çözüm bulamadığı birçok sorun olduğu kadar faydalı yönleri de bulunmaktadır. Bu noktada yaratıcı drama, çocukların ve gençlerin taleplerini karşılayan ve eğitim sisteminin öğretmek istediği bilgileri de içeren bir programla karşımıza çıkmaktadır.
Yaratıcı drama, yapılandırmasında ısınma, çalışma ve değerlendirmeyi içerir. Bu denklemde belirlenen bir konu üzerinde ısınma oyunu oynamak öğrencilerin öncelikle konuya olan ilgilerini artıracak ve enerjilerini kullanmalarını sağlayacaktır. Çalışma kısmında öncü rol oynayan öğretmen, öğrencilerine konu hakkında vermek istediği tüm bilgileri vermek yerine kendi deneyimleri ile sentez ve analiz aşamalarından geçerek bilgiye ulaşmalarını sağlar. Değerlendirme kısmında ise konunun tam olarak anlaşılabilmesi için tüm bu tecrübe ve bilgiler ışığında konuşma ve paylaşım yapılır.

İlgili Makale  Çocuklar için Drama Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Yaratıcı Dramada Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Yaratıcı drama bir eğitim sürecidir. Bu nedenle uygulanmasında eğitimde de kullanılan bazı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu yöntem ve teknikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Rol yapma: Bu teknikte, girilen rolün gerektirdiği varsayılarak, kişinin kendi kendine söyleyemediği şeyi söylemesidir. İfade etmek daha kolaydır. Jestler ve mimikler en üst düzeyde kullanılır.
  Rolleri değiştirme: Bir gruptaki kişiler rolleri değiştirir. Bu teknikte hangi karakterin insanlara daha uygun olduğunu seçmek kolaydır.
 • Doğaçlama: Herhangi bir metin veya ezberlenmiş yazıdan bağımsız olarak gerçekleştirilir. Hayal gücü ücretsizdir. Yaratıcılığı ve konuşmayı geliştirir.
 • Pandomim: Duygular ve düşünceler sadece jestler ve yüz ifadeleriyle sessizce ifade edilir. Bu teknikten sessiz bir sinema da hesaplanabilir. Bedeni etkin kullanma fırsatı yaratır.
 • Hikayeleştirme / Olay Canlandırma: Günlük yaşamda meydana gelen herhangi bir olay veya bir metindeki bir olaydır.
 • Donmuş görüntüler: Bir veya daha fazla katılımcı donmuş görünüyor. Diğerleri bu canlı fotoğrafı değerlendirir. Buy, teknik yorumlama yapma yeteneğini geliştirir.
 • Bilinç Koridoru / Karar Koridoru / Düşünce Tüneli: Yaşam ikilemlerinde veya karar verilmesi gerektiğinde kullanılır. Katılımcılar karşılıklı oturarak bir koridor oluştururlar. Aralarında bir adam yürüyor. Bakıcılar, aralarındaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışarak yorum yapar. Son olarak bir değerlendirme yapılır.
 • Dedikodu Halkası: Bir daire içinde oturan insanlar. Bunlardan biri atılır. Oturan insanlar, ortadaki kişi hakkındaki haberi yayarlar. Tutarsızlıkları belirlemeye yardımcı olur.
 • Sıcak sandalye: Seçilen kişi, diğerlerine dönük olarak yayılmış bir sandalyeye oturur. Diğerleri sandalyede oturan insanlara değerleri, ilişkileri ve fikirleri hakkında sorular sorar. Verilen cevaplar ile bir kişinin ortada kalması sağlanır.
 • Flashback: Geçmiş olaylar yeniden etkinleştirilir. Şimdi ve geçmiş arasında bir bağlantı kurulur.
 • Bölünmüş ekran: Farklı yerlerde ve farklı zamanlarda gerçekleşen olaylar canlandırılır. Zamanlama ileri geri şeklinde yapılır.
 • Dans: Müzikle özgürce dans edin. Duygu ve düşünceler bu şekilde ifade edilir. Böylece insanlar bedenlerinin özgürce hareket edebileceğinden emin olurlar.
 • Çizim: Duygular ve düşünceler çizilen resimleri ve renkleri aktarmaya çalışır.
 • Kukla: El kuklaları veya ipli kuklalar üzerinde canlandırarak kuklaların kişiliğini yaratmaya çalışır.
 • Altyazı: Başkalarından sıkıcı bir canlı fotoğrafa bir ad veya başlık koymalarını isteyin.
 • Sevgili Günlük: Bu teknikle kişi duygu ve düşüncelerini kağıda aktarır. Bu teknik, iç insan muhasebesi sağlar. Duygu ve düşüncelerini daha kolay ifade eder. Günlüğü herkes okuyabilir.
 • Buzdağı: Bir tahtaya veya bir kağıda bir problem veya olay yazılır. Görünenlere ek olarak kök nedenlerin ve görünmeyenlerin bulunması arzu edilir. Soyut nedenlerin somutlaştırılmasına yardımcı olur.
 • Eksik materyaller: Gruba tamamlanmamış bir metin, resim veya olay sunulur. Tamamlanmama nedeni sorulur. Amaç sorunu çözmektir.
 • Aradaki boşluk: Karakterler arasındaki mesafe değerlendirilir. Karşılıklı yakınlığın derecesinin nedeni sorgulanır. Fiziksel yakınlık ile ruhsal yakınlık arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılır. Aralarındaki mesafeler, mesafenin büyüklüğüne göre sevgi, güç, adalet olarak adlandırılır.
 • Tiyatro Forumu: İzleyiciler oyunun seyrine göre düşüncelerini değiştirebilirler. Düşünceleri değiştirmenize izin veren bir tekniktir.
İlgili Makale  Çocuklar için Drama Eğitiminin Faydaları Nelerdir?
Drama Nedir? Yaratıcı Drama Örnekleri Nelerdir? Eğitimde Drama
Drama Nedir Yaratici Drama Ornekleri Nelerdir Egitimde Drama

Eğitimde Yaratıcı Drama

Özellikle küçük yaş grupları tarafından kullanılan yaratıcı drama, uygun şekilde kullanıldığında çocukların gelişimine katkı sağlar. Çocuklar birçok şeyi oyunlar aracılığıyla öğrenecekler. Örneğin, gerçek hayatta başarısızlığı kabul etmek daha zor olabilirken, oyunda kabul etmek daha kolaydır. Yaratıcı drama sayesinde çocuklar alt ve üst sınırlarının farkında olurlar. Olaylara tepkilerini şekillendirmeyi öğrenirler. Bu onların toplumda yer edinmelerini kolaylaştırır. Yaparak ve yaşayarak sağlıklı tepkiler yaşarlar. Öğretmenin kontrolünde ve belli bir plan dahilinde yaparlar.
Okullardaki en büyük sorun uzaktan eğitimdir. Buna bağlı olarak yaratıcı dramanın eğitimdeki rolü özellikle son yıllarda artmıştır. Yaratıcı drama, hatırlamadan özgürce düşünme ve hareket etme fırsatı verir. Okullarda da ders olarak okutulmaktadır.
Yaratıcı drama daha çok Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinde bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Konu, çocukların öğrenmek istediklerine göre seçilir. Gruplar oluşturulduktan sonra bir liderin rehberliğinde ortam düzenlenir ve uygulanır. Okullarda lider öğretmendir. Bu faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için gelişime açık olması gerekmektedir. Eleştirel düşünmeli, sınırlarını bilmeli ve iyi bir dinleyici olmalıdır. Bu yöntemi çok iyi bilmeli ve öğrencilerini iyi tanımalıdır. Sadece uygun gördüğü ders ve konularda kullanılmalıdır.
Yaratıcı dramanın amacına ulaşabilmesi için kullanılacak ortam koşullarının uygun olması gerekmektedir. Konular ve materyaller de katılımcıların yaş grubuna göre seçilmelidir. Kullanılacak ortam, katılımcıların özgürce hareket edebilecekleri şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca masa, sandalye, kapı vb. üzerine de yerleştirilebilir. Eşyalar ayrıca gürültü çıkarmayacak veya dikkat dağıtmayacak bir işlevde olmalıdır. Dış ve iç mekanlarda kullanılabilir. Ancak ışık, ses ve sıcaklık katılımcıları rahatsız etmeyecek düzeyde olmalıdır. Seçilen malzemeler yaratıcı, kolay erişilebilir olmalı ve kolayca zarar görmemelidir. Çok amaçlı kullanılabilen ve cinsiyet belirlemeyen materyaller tercih edilmelidir. Malzemenin kolay temizlenebilir ve ekonomik olması da çok önemlidir.
Yaratıcı dramanın bir rehberi olmalı ve zamanı ayarlanmalıdır. Süre, yaş grubuna ve konuya göre değişir. Grup etkinliği olan yaratıcı drama için alt yaş sınırı 2’dir. Gruplar en fazla 10-12 kişi olabilir. Katılımcıların yaş grubuna ve gelişim özelliklerine göre gruplar oluşturulur. Her katılımcının farklı özelliklere sahip olmasına dikkat edilir. Özellikle çocukların yaş gruplarında etkinlikler planlanırken çocukların görüşleri dikkate alınmalıdır. Katılımcıların kendilerini başarısız ve mutsuz hissetmemeleri için eğlenmeleri ve düşünmeleri sağlanmalıdır.

İlgili Makale  Çocuklar için Drama Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Yaratıcı Drama sorunları

 • Kalabalık sınıf: Yaratıcı drama uygulanırken sınıf gruplara ayrılır. Büyük bir varlık aynı zamanda çok fazla grup olduğu anlamına gelir. Birden fazla grupta çalışırken, eğitmen her bir gruba yeterince dikkat etmeyebilir. Bu, aktiviteyi sağlıksız hale getirecektir.
 • Alan eksikliği: Okullarda tüm gruplara hareket alanı sağlayacak yeterli alan bulmak zordur. Bu etkinlik, toplantı odası veya spor salonu gibi büyük mekanlarda gerçekleştiğinde, tesislerde düzenlemeler yapılmalıdır. Bu fazladan zaman kaybetmek demektir.
 • Yetersiz bilgi ve becerileri: Eğer öğretim elemanı yöntemi yeterince iyi bilmiyorsa öğrenciler katılmakta isteksiz olabilirler. Zorla katılımla etkin ve verimli sonuçlar elde edilemez. Maverick davranışı gruplar halinde ortaya çıkar ve yöntem amacına ulaşamaz.
 • Yöntem tüm dersler için uygun değildir: Müfredat dikkatlice incelenerek yöntem uygulanmalıdır. Sadece uygun olabilecek konularda kullanılmalıdır. Her konuda aynı yöntemi kullanmaya çalışmak zaman kaybına ve hedefe ulaşamama gibi durumlara neden olabilir.

Yaratıcı drama Örnekleri Nelerdir?

Bu örnekler, küçük yaş gruplarında öğretmen kontrolünde seçilen etkinlikler ve oyunlardır. Daha büyük yaş gruplarında bu, bir hikayeyi tamamlamak, bir temaya çözüm üretmek ve oyundan farklı başlangıç ​​noktaları planlamak olarak düşünülebilir. Kitap etkinlikleri bölümünde örnekler için gönüllü katılım aranmaktadır. Okul öncesi ve ilkokullarda kullanılan bazı örnekler şunlardır:
Kağıt top: Kağıtlar buruşturularak top haline getirilir. Öğrenciler daire şeklinde sıralanır. Topu alan herkesten arkadaşlarının bilmediği bir işlevi kendisi hakkında söylemesi istenir. Öğretmen bilinmeyen bir özelliği anlatır. Öğrenciye topu atar ve etkinliği başlatır.
Tokalaşma: Öğrencilerden 10 dakika içinde olabildiğince çok kişiyle tokalaşmaları, isimlerini söylemeleri ve kendilerini tanıtmaları istenir. Amaç tanışmak ve kendini ifade etmektir.
Bana hikayeni anlat: Amaç birbirimizi tanımak. Öğrencilerden kendi kocalarını seçmeleri ve neden onu ve kendisini seçtiğini söylemeleri istenir. Duo grupları, seçtikleri diğer gruplarla 4 kişi olur. Herkes flört hikayesine bir cümle ekler.
Değişen üç şey: İki kişi tahtaya gelir ve tepeden tırnağa birbirini muayene eder. Sonra ona sırtını döner ve onlarla üç nesne değiştirir. Birbirlerini inceleyerek değişimi bulmaya çalışırlar.
Dereyi geçmek: İki kişi tahtaya alınır. Yere bir sınır çizilir ve çok hızlı akan ancak yüksekliğini aşmayan bir dere olduğu söylenir. Malzeme olarak sepet, sopa ve ip bulundurdukları ve fikir alışverişinde bulundukları söyleniyor.