Video Transcode Nedir? Apple ProRes ve DNxHD Nedir?

Video Transcode Nedir? Apple ProRes ve DNxHD Nedir?

Transcode; matematiksel algoritmayla kayıt edilmiş verilerin, farklı sayısal verilere dönüştürülme durumunu ifade etmektedir. Örneğin, video veya ses dosyaları aslında sayısal algoritmalar içeren kod parçacıklarıdır. Bunların, görüntüye veya sese çevrilmesi, yani algılanabilir hale getirilmesi durumunu, transcode (dönüştürme) işlemiyle mümkün olmaktadır.

Bir video kaydı, art arda görüntü karelerinin sıralanmasıyla elde edilir. Art arda sıralanan bu görüntülerin sıklığına (1 saniyedeki adet sayısı) FPS denilmektedir ve FPS değerleri de videonun daha akıcı görünmesini sağlamaktadır. Kameralar, gerçek dünyadaki renk ve ışık bilgisini sayısal hale getirerek, yazılımsal algoritmalarla video dosyalarını oluşturmaktadır. Yani, bir video dosyasında yükseklik ve genişlik değerinde toplam piksel sayısı ve bu piksellerde hangi renk kodunun görüneceği bilgisi yer alır. Bu durumda, kamera dahilindeki yazılım ve kayıt algoritması, kayıt edilen görüntünün kalitesini de doğrudan etkilemektedir. 

Kısacası; gerçek dünyadaki bir görüntü karesi, sayısal verilere dönüştürülerek, kamera yazılımı tarafından dijital bir dosya haline getirilir.

Video Transcode Nedir? Apple ProRes ve DNxHD Nedir?

Video Dosyası Uzantıları

Kamera dışındaki makine veya cihazlar için; sayısal bilgilerin yer aldığı, ışık ve renk bilgisinden oluşan dosyalar hiçbir anlam ifade etmez. Makinelerin bu sayısal bilgileri çözebilmesi için çeşitli yöntemleri kullanması gereklidir. Bu işlemdeki ilk adım, sayısal veri içeren dosyanın bir video dosyası olduğunu anlamasıyla başlamaktadır. Bu nedenle sayısal verilerin içerdiği bu dosyalar; .MP4, .AVI .MOV vs. uzantılarına sahip olarak, bir dosyanın video dosyası olduğunu makineye söyler. Dosya uzantılarının tercihi, kameranın kayıt işlemi sırasında belirlenmektedir ve çözme aşamasının ilk adımıdır. Bu nedenle sayısal verilerin yoğunluğu ve gerçek dünyadaki hangi bilgilerin kayıt edileceği bu aşamada başlar. Bu bilgiler arasında, renk, parlaklık, karanlık ve ses gibi bilgiler yer alır. Hangi bilgilerin kayıt edilmesi gerektiğini kameraya belirtmek için; LOG veya Rec709 gibi sınıflar kullanılır. Örneğin; Rec709 sınıfı seçilerek kayıt yapılan bir videoda, gerçek dünyadaki karanlık ve aydınlık bilgisinin tamamını video dosyasına kayıt edilmemesi söylenmiş olunur. Bu nedenle kısıtlı sayısal bilgilerin yer aldığı bir video dosyası oluşur. Kısıtlı bilgi içeren kayıtların da görüntü kalitesi etkilenir.

Kısacası; gerçek dünyadaki görüntüler sayısal olarak hesaplanırken, hangi bilgilerin kayıt alınıp alınmayacağını kameraya belirtilir ve bu yapılırken yazılımsal bir algoritma kullanılır. Kamera algoritmayı referans alarak bir hesaplama yaparak bunu video dosyası haline getirir. Bu nedenle, video dosyasındaki sayısal verilerin fazlalığı, kayıt edilen video dosyasının kalitesini, büyüklüğünü ve hangi uzantıya sahip olacağını da etkiler.

Codec ve Video Oynatıcısı

Makine çözümlemesinin ikinci aşamasıysa, sayısal verileri yazma ve okuma kısmıdır. Bu işlem iki taraflıdır. İlk tarafı kamera kısmında gerçekleşir. Kamera belli bir algoritmayı kullanarak, görüntüleri sayısal verilere çevirerek dosya olarak yazar. İkinci tarafıysa, makine tarafıdır. Eğer bu video farklı bir makineye tanıtılacaksa, yazma işlemi sırasında kullanılan algoritma da makineye belirtilmelidir. Yoksa makine verilen ne şekilde kayıt edildiğini okuyamaz.

Makine, dosya uzantısından video olduğunu anladığı dosyayı incelemek için bir algoritmayı referans almalıdır. Bu durumda bir algoritmayı makineye tanımlamak gerekir ve video dosyasındaki sayısal verilerin; toplam piksel sayısı, hangi renk piksellerinden oluştuğunu ve piksellerdeki renk bilgisini çözerek ekrana yansıtması gerekir. Çözme işleminde kullanılan bu algoritmalara Codec denilmekte ve ekrana yansıtma kısmına da Video Oynatıcısı denilmektedir. Bu nedenle makinede yüklü olmayan bir algoritma kullanılan video dosyaları çözülemediği için oynatılamaz. Algoritmaların kalitesi oynatılan videonun kalitesini doğrudan etkiler.

Kısacası; videodaki sayısal verileri yazma ve okuma işlemi, makineye algoritmayla yaptırılır ve bu algoritmalara Codec denir.

Video Transcode Nedir? Apple ProRes ve DNxHD Nedir?

Apple ProRes ve DNxHD Nedir?

Apple ProRes, Cinna DNxHD bir sıkıştırma ve video dosyasındaki sayısal verileri çözme aşamasında kullanılan Codec yani video sıkıştırma ve çözme algoritmalarıdır. Bir video uzantısı AVI, MOV veya MP4 olabilir ancak çözme işlemi sırasında kullanılan algoritma farklı olabilir. Bu algoritmalar basit olduğu için hızlı şekilde çözülebilmektedir. Bu nedenle video kurguları yapılırken en sık kullanılan algoritmalar bunlardır. Algoritmanın hızlı çalışma sebebi, çözüm yapılan sayısal verinin bir kısmını video kaynağına şifresiz şekilde yazması sebebiyle olmaktadır. Bu nedenle video dosyasının diskteki yeri büyük olurken, çözme işlemi hızlı olur. Genel olarak video düzenleme yazılımlarında bu codec’ler tercih edilir.