Sinema ve Televizyon İçerik Derecelendirme Sistemi Nedir? Sınırları Nelerdir?

Sinema ve Televizyon İçerik Derecelendirme Sistemi Nedir? Sınırları Nelerdir?

İçerik Derecelendirme; yapımları, içerdikleri öğelere göre seyircinin yaş grubuna uygun şekilde sınıflandırma şeklini ifade eder. Sinema filmlerindeki derecelendirme, TV dizilerindeki derecelendirmeden farklı şekilde sınıflandırılıyor. Bir filme ait yaş aralığı ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, ülkemizde 18 yaş sınırı olan bir yapım, Almanya ve İngiltere’de 20 yaş sınırına tekabül edebilir. Yaş sınırlarının belirlenme şekli, denetim kurulu üyeleri tarafından yapım izlenerek gerçekleştirilir. Türkiye’de Kültür Bakanlığı tarafından derecelendirme yapılır, bu nedenle sinemada vizyona girecek yapımlar Kültür Bakanlığı’nın onayından geçmesi için tescil edilmesi zorunludur. Türkiye’de TV dizileri ise RTÜK derecelendirme sistemi dahilinde yapım ekibi tarafından yapılır. Kural ihlallerinde yapıma ceza verilir.

Yabancı ülkelerin derecelendirme sistemleri daha esnektir ve Türkiye’ye göre daha fazla kategori içerir. Tüm derecelendirme sistemleri, çocuk yaş grubuna göre nitelendiriliyor. Bu nedenle yasal mevzuatta yaş grubu aralığının çocuk sayılması ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Amerika’da eyaletten eyalete de değişiklik göstermekte. Durum böyle olunca, içerikler sansürlenerek izleyici kitlesinin genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Tüm derecelendirme sistemleri, yapımdaki; kan, küfür, şiddet, cinsellik öğeleri incelenerek sınıflandırılıyor. Batı ülkelerinde bu içerikler referans alınarak değerlendirilse de, Orta Doğu ülkelerinde; alkol, sigara, kadınların saçının görünmesi, dekolte kıyafetler veya devlet rejimine aykırı görüşler de sansüre takılabiliyor. Örneğin 2008 tarihinde Türkiye’de TV dizilerinde alkol gösterilmesi yasaklandı.

Sinema ve Televizyon İçerik Derecelendirme Sistemi Nedir? Sınırları Nelerdir?
Amerika’da TV programlarının derecelendirmme şekli.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 18/2/2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan (A+) ibaresi (A) olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- A, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Sinema ve Televizyon İçerik Derecelendirme Sistemi Nedir? Sınırları Nelerdir?
Türkiye Sinema Derecelendirme

Genel İzleyici Kitlesi Nedir?

Genel İzleyici Kitlesi, yapımda; küfür, argo, uyuşturucu madde kullanımı, cinsellik (meme ucu, kalça, penis veya vücudun 4/1 oranından daha çıplak gösterilmesi.), ateşlendiği görülen silah, sevişme sahnesi, eşcinsellik, alkol, sigara, kan veya yaralanmaya yol açabilecek şiddet öğeleri, deformasyona uğramış insani formların yer almadığı yapımlara verilen derecedir.

6 Yaş Altı İzleyici Kitlesi Nedir?

6 Yaş Altı İzleyici Kitlesi; küfür, argo, cinsellik (meme ucu, çıplak kalça, penis veya vücudun 4/1 oranından daha çıplak gösterilmesi), alkol, sigara, kan, ateşlendiği görülen silah, sevişme sahnesi, eşcinsellik, deformasyona uğramış insani formların yer almadığı yapımlara verilen derecedir.

6 Yaş ve Üzeri İzleyici Kitlesi Nedir?

6 Yaş ve Üzeri İzleyici Kitlesi; küfür, argo, uyuşturucu madde kullanımı, cinsellik (meme ucu, penis veya vücudun 4/2 oranından daha çıplak gösterilmesi), alkol, sigara, kan, eşcinsellik, deformasyona uğramış insani formların yer almadığı yapımlara verilen derecedir. (6 Yaş altı kitleden farklı olarak, ima yoluyla sevişme sahnesi, çıplak kalça gösterilebilir veya kan olmayan yaralanma sahnelerine, yaralanmaya yol açmayacak ateşlenen silahın gösterilmesine yer verilebilir.)

10 Yaş Altı İzleyici Kitlesi Nedir?

10 Yaş Altı İzleyici kitlesi; küfür, uyuşturucu madde kullanımı, cinsellik (meme ucu, penis veya vücudun 4/2 oranından daha çıplak gösterilmesi), alkol, sigara, kan, eşcinsellik, deformasyona uğramış insani formların yer almadığı yapımlara verilen derecedir. (6 yaş ve üzeri izleyici kitlesinden farklı olarak, argo kelimelere yer verilebilir. ima yoluyla sevişme sahnesi, çıplak kalça gösterilebilir veya kan olmayan yaralanma sahnelerine yer verilebilir. )

13 Yaş ve Üzeri İzleyici Kitlesi Nedir?

13 Yaş ve Üzeri İzleyici Kitlesi, küfür, uyuşturucu madde kullanımı, cinsellik (meme ucu, penis veya vücudun 4/2 oranından daha çıplak gösterilmesi), alkol, sigara, eşcinsellik, deformasyona uğramış insani formların yer almadığı yapımlara verilen derecedir. (10 Yaş altı izleyici kitlesinden farklı olarak, hafif yaralanmaları içeren kan, argo kelimeler, ima yoluyla sevişme sahnesi, ima yoluyla eşcinsellik, çıplak kalça gösterilebilir veya kan olmayan yaralanma sahnelerine yer verilebilir. )

16 Yaş ve Üzeri İzleyici Kitlesi Nedir?

16 Yaş ve Üzeri İzleyici Kitlesi; küfür, alkol, sigara, deformasyona uğramış insani formların yer almadığı yapımlara verilen derecedir. (Diğer alt kitlelerden farklı olarak, sansürlü cinsellik, 4/3 oranında çıplak gösterilmesi, argo, parçalanmış insan vücutları haricinde veya ekranın 4/2’sini geçmeyecek şekilde kan gösterilmesine, ima yoluyla uyuşturucu madde kullanımı, eşcinsel bireylerin gösterilmesi, sansürlü sevişme sahnelerine yer verilebilir.)

18 Yaş ve Üzeri İzleyici Kitlesi Nedir?

Film kategorisi dahilinde devlet rejimine aykırı güzelleme yapılmamak koşuluyla her şey gösterilebilir. Ancak gösterilen şeyler aşırılığa kaçarsa, film yasaklılar listesine girer.

Ayrıca Bakınız: Sinema ve televizyon içerik derecelendirme sistemi

Şimdi Cast ajansımıza katılarak oyunculuk dünyasına ilk adımınızı atabilirsiniz. Başvuru için bu bağlantıya tıklayınız. Instagram’dan mesaj göndermek için @aremcastajans adresini kullanın.