Porno Film Çekmek Türkiye’de Yasak veya Suç Mu?

Porno Film Çekmek Türkiye’de Yasak veya Suç Mu?

Türkiye’de porno filmi çekmek yasak değildir. Türk Ceza Kanunu; çekilen içeriğin amacını, içerdiği unsurları ve içeriğin yayınlanma şekline odaklanmaktadır. Her ne koşulda olursa olsun, bir film içeriğinde çocukları veya çocuklara yönelik unsurların (bebek kıyafetleri, bebek bezi, çocuk oyuncakları vb.) bireyler üzerinde kullanılmasıyla, çocuk görünümü verilmiş reşit bireylerin kullanılmasını ve gösterilmesini, hayvanlarla veya ölü bedenlerle olan cinsel birlikteliği konu edinen içerikleri yasaklamıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu, üretilen içeriklerin çocukların erişebileceği ortamlarda (internet platformları, cadde üstü işletmeler, reklam panoları vb.) sergilenmesini, herkese açık şekilde alenen gösterilmesini ve çocuklara izlettirilmesini yasaklamıştır. Ayrıca, filmlerde rol alan kişilerin; kendi özgür iradeleriyle rol almaması, zorlama veya kandırma yoluyla içeriklerde yer alması, habersizce veya gizli şekilde kayda alınmasını suç olarak nitelendirmiştir.

Üretilen içeriklerde yetişkinlerin rol alması ve içeriğin yetişkinlere arz edilmesi, oyuncuların sanatçı sıfatıyla yer alması ve içeriğin yayın politikalarına uygun şekilde erişime açılması durumunda bu tür filmlerin çekilmesi yasa dışı olmayacaktır.

Filmin Yayınlanma Aşaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Profesyonel olarak üretilen her film, sanat eseri olarak anılmaktadır. Filmin uzunluğunun bir önemi yoktur. Bir porno filminin suç teşkil etmemesi ve yasal hale getirilmesi için devlet denetiminden geçirilmesi şarttır. Devlet denetiminden geçirilmemiş içerikler “kaçak” film olarak kabul edilmektedir. Satışa veya erişime açılması yasaktır. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunan herhangi bir bireyin devlet denetiminden geçmemiş bir filmi satışa arz etmesi kaçakçılık suçunu oluşturabilir. Bu hususta, içeriğin yurt dışında kayda alınıp alınmamasının önemi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında üretilen her film için devlete başvuru zorunluluğu getirmiştir.

Zorunlu Telif Hakkı Başvurusu Nedir?

Zorunlu telif hakkı başvurusu, Türkiye’de üretilmiş; müzik eserleri, sinema eserleri ve bilgisayar oyunlarını 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında devlete bildirilmesini zorunlu hale getirmiş bir kanun maddesidir. Bu kanun kapsamı dışında, devlete bildirilmemiş bir pornografik içerikli film; ticari amacı olmayan, kamuya mal edilmiş, eser üzerinde hiçbir hak talebinde bulunulmadığı beyan edilmiş denetimden kaçırılmış eserler olarak nitelendirilir.

Pornografik Yayın Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir içeriğin sanatsal proje mi yoksa pornografik içerik mi olduğunun ayrıştırılması gerekir. Bir ürünün porno ürünü olması için genital organların gösterilmesi gerekmez. Genital organların görünmediği, cinsel dürtüleri harekete geçiren içerikler de porno kategorisinde yer alabilir. Bu nedenle içeriğin denetlenmesi gereklidir.

Bir proje sanat filmiyse zorunlu telif hakkı başvurusu gerekmeyebilir. Bir telif hakkına sahip içeriğin tescillenmesi zorunlu tutulmamaktadır. Bu durumda sanat filmi olan içeriklerin cinsel dürtüleri harekete geçirmek maksadıyla mı kayda alındığının tespit edilmesi gerekir. Eğer cinsel dürtüleri harekete geçirmek maksadıyla kayda alınmışsa porno film olarak nitelendirilir ve denetimden geçmesi zorunludur. Aşağıdaki kurallara tâbi olunur.

1- Üretilen içerik, içeriğinin açık şekilde gösterileceği bir şekilde yayınlanamaz veya reklamı yapılamaz. Bir filmin afişinde, kutusunda veya internet ortamındaki önizlemesinde müstehcen unsur barındırması yasaktır.

Türk Ceza Kanunu 226/1(c), pornografik filmi, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden kişi altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

2- Üretilen içerik, özel satış alanları dışında paylaşılması ve çocukların erişebileceği ortamlarda sergilenmesi, çocukların olmadığı ortamlar olsa bile alenen paylaşılması reklamının yapılması yasaktır. Bu nedenle ilgili içerikler yaş kontrolünden geçebilen bir internet platformu veya satış noktalarında satışa veya yayına arz edilmelidir.

Türk Ceza Kanunu 226/1(d), pornografik filmleri, satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren kişi altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Porno Film Çekmek Türkiye’de Yasak veya Suç Mu?

Film Üretim Aşaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Üretilen eserin üretim aşaması da kanun kapsamındadır. Üretilen içerik, kamuya açık alanda kayda alınırsa suç teşkil edecektir. Kamuya açık alanda farklı kişiler tarafından gözlemlenmesi gerektiği gibi bir nitelik belirtilmemiştir. Kamuya açık herhangi bir alanda, filmde yer almayan 3. bir şahıs tarafından gözlemlenme imkanı bulunması durumunda “Hayasızca Hareketler Suçu (TCK 225)” suçunu oluşturacaktır. Kamuya açık alan, camları açık bir araba, park, ormanlık alan vb. gibi yerler olabilir.

1- Üretilen içeriklerin, kayıt izni alınmış özel mülkiyet dışında, halka açık şekilde gözlemlenebilir bir ortamda performe edilmesi ve kayda alınması yasaktır.

“Türk Ceza Kanunu 225. maddesinde düzenlenen hayasızca hareketler suçu alenen cinsel ilişkide bulunulması ve teşhircilik yapılması fiillerini suç olarak tanımlamakta olup nitekim anılan düzenlemeye göre “Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. şeklinde açıklanmıştır.”

2- Üretilen içeriklerde, reşit olmayan bireyleri veya çocuk gibi gösterilerek kullanılan reşit bireylerin gösterilmesi ve kullanılması yasaktır.

Türk Ceza Kanunu 226/(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

3- Üretilen içeriklerin, kayıt dışında performe edilmesi veya düzenli sürdürülmesi “fuhuş” suçunu oluşturabilir ve bu nitelikte uygulanması yasaktır.

Türk Ceza Kanunu 227/(2) …fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

4- Üretilen içerikte, eşcinsel birliktelik, ölü bendenler veya hayvanların kullanması yasaktır.

Türk Ceza Kanunu 226/(4), Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Paylaşmış olduğumuz içerikler bilgilendirme ve kanun maddelerine yönelik yol gösterme amaçlı olup, herhangi bir oluşabilecek zararlardan sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu yönde ilgili avukatlarla detaylı görüşme yapmanız en iyisi olacaktır.