Production

Bir yapımın, üretilme veya çekimlerine başlama evresini ifade eder. Bu evrede, görsel olarak materyaller oluşturulur ve nihai sonuçta bu materyallere doğrudan yer verilebilir.