Pre-Production

Pre-Production, bir yapımın üretimine veya çekimine başlamadan önceki süreçtir. Bu süreçte; bütçe hesaplanır, çekimlerin nasıl yapılacağı planlanır, senaryo ve diğer kurgusal unsurlar geliştirilir, proje süreci için araştırma ve geliştirme yapılır. Bu süreç sonrasında çekimler planlanarak, prodüksiyon (üretim) evresine geçilir ve yapımın çekimlerine veya üretimine başlanır.