VFX

VFX – Visual Effects (Görsel Efekt), dijital yolla üretilen veya düzenlenen materyallerin, çekim sonrasında; eklenerek veya silinerek görüntü kayıtlarını manipüle etme şeklini ifade eder. Kullanım amacı, görsel olarak etki yaratarak, gerçek dünyada yapılamayan veya yapılmasına ihtiyaç duyulmayan durumlara alternatif bir yöntem sağlıyor olmasıdır. Bu işlemi yapan kişiye de VFX Artist denilmektedir.